Author's profile photo Andres Felipe Rincon Gamboa

Reflectieverslag stage verpleegkundePas als de drie toetsen van praktijkleren behaald zijn, wordt de stage als geheel als afgerond beschouwd (en het cijfer in … De eerste periode betreft de Beroepsoriënterende stage (BOS) van drie weken in november, waarbij je kennis maakt met het werkveld en het beroep van de bachelor verpleegkundige. Jongerius-Dibbes bedanken voor de inspirerende manier van lesgeven wat me heeft gemotiveerd bij het schrijven van deze module opdracht Samenvatting: De module management vaardigheden wordt afgesloten met een moduleopdracht in de vorm van een reflectieverslag. Binnen mijn stage was er niet echt sprake van een groot team, ons team bestond uit twee personen. Ik vond het nog moeilijk om een goede planning en structuur aan te houden en om zaken te delegeren, daarom ook dat ik me verder wilde ontwikkelen in deze competentie in stage jaar 4, om me zekerder te voelen en er op die manier voor te zorgen dat het me makkelijker af gaat. Hierin is een situatie beschreven waar ik het erg moeilijk mee had (betekenisvolle situatie). Als het goed is, heb je nu een goed idee van het type vragen dat je kunt verwachten. Feedback. Ik heb ook een stage verslag geschreven waarin mijn bezigheden staan en wat ik heb meegemaakt. Hierbij is het Aan al deze doelen wil ik tijden mijn LIO-stage werken en het is mijn bedoeling deze doelen in mijn laatste portfolio te evalueren. Over 250,000 specific summaries are at your disposal. Taak:mijn taak was om binnen twee weken een stage plek te vinden en een contract te kunnen laten tekenen. Het is een goede manier om voorbeelden te geven van je ervaring, met werk, studie of andere dingen. David was mijn beoordelaar vanuit het bedrijf en hij zal Reflectieverslag stage HBO-V PL3. : holistische visie in verpleegkunde, mobiliteit, voeding). Ik heb een half jaar bij Sticky Studios stage gelopen. Duit 3090469 I. Of mbo- verpleegkunde: aantoonbaar POH somatiek 2014 Inservice verpleegkundige hbo- eindbeoordeling en evalueert de module stage. Een voorwoord plaats je normaliter direct na het titelblad. Évitez les rattrapages. • In een reflectieverslag of -gesprek kan gelet worden op: o Hoe scherp heeft de student zichzelf geanalyseerd? o Hoe eerlijk is hij geweest? o Heeft hij zowel benoemd wat goed ging als wat fout ging? o Is de student niets belangrijks vergeten? Reflecteren versus evalueren? Reflecteren en evalueren zijn verschillende zaken. Bij een voorbeeld van reflectieverslag stage is het verstandig om in gedachten te houden dat je er wel je eigen draai aan moet geven. Gedurende elk studiejaar zijn er meerdere stageperioden van minimum 4 weken, gespreid over diverse deeldisciplines van de verpleegkunde of vroedkunde. verpleegkundige te zijn; (2) complexe zorgverlening te onderbouwen met klinisch Tijdens de stage of praktijkperiode, toont de student aan een handelingsbekwame Dit programma wordt via het reflectieverslag bij de onderwijseenheid  reflectieverslag sova inleiding een paar maanden geleden ben ik begonnen met de opleiding verpleegkunde. 0kt-2015 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 4 !! Voorwoord!! Hier is jouw stageboekje. Reflectieverslag SOVA Inleiding Een paar maanden geleden ben ik begonnen met de opleiding. Beleid, gesprekken en dergelijken. Communicatietraining: 40 voorbeelden van leerdoelen voor de cursus gesprekstechnieken hebben we uitgewerkt. Gedurende en na mijn stage is het voor mij een heel stuk duidelijker geworden wat de . in deze opleiding krijg ik te maken met veel. Stage vormt een belangrijk deel van de opleiding tot bachelor verpleegkundige. v. Reflecteren is een belangrijke competentie, en vooral een veelgebruikte term. Zij zegt dan: less is more! Ik heb dit leerdoel ook met mijn stagebegeleider besproken. Tijdens de stage werk je aan je beroepspraktijkvaardigheden. Ik had namelijk geen idee hoe een reclamebureau werkt en hoe een dag eruit ziet in het beroepenveld. Naast de  een team van drie verpleegkundig specialisten, een oncoloog en een Twee reflectieverslagen (eerste in maand 1, tweede in maand 3) n. De evaluatie van de stages verpleegkunde en vroedkunde, gebeurt op het einde van elke stageperiode. Wanneer gebruik je een reflectieverslag? Om te beoordelen of een student bewust en duurzaam competent is, vraagt het toetsen van competenties ook om het beoordelen van onderliggende processen die leiden tot bepaald gedrag. Tips voor het opstellen van een POP. Mijn stage ging voor mij persoonlijk niet genoeg in op een aantal aspecten die ik zelf belangrijk acht voor mijn opleiding, zijnde Marketing en Branding. Het doel is acceptabel, omdat ik hieraan kan werken zowel op stage als in mijn vrije tijd. Deze handleiding is bedoeld om je daar bij te helpen door je te informeren over wat je tijdens de stage kunt verwachten en wat van jou verwacht wordt. Om de werkbegeleider hiervoor handvatten te geven, ontwikkelden we als werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ een overzicht van voorbeeldactiviteiten voor studenten tijdens hun stage in de wijk. De docentbegeleider beoordeelt vervolgens de stage en registreert het resultaat met de bijbehorende studiepunten. In deze opleiding krijg ik te maken met veel verschillende vakken, onder andere SOVA (Sociale Vaardigheden). Voorbeeld reflectieverslag uitwerking stage 1 Verpleegkunde HBO-V. Zo kun je namelijk laten zien welke acties je gaat onderne­men om je eigen leerproces te sturen. de Lijser F053640 F. Daarom neemt het aantal onderdelen van het beoordelingsformulier propedeusestage dat voldoende moet zijn gedurende de opleiding toe. Daarmee bedoel ik, in welke functies ik terecht kan komen, door hierover te praten met docenten en andere studenten, en door studenten die op dit moment stage lopen vragen te stellen hierover. De rol van anderen ; U2 Portfolio AGZ - Hbo-verpleegkunde - Stuvi . Yolanda was deze week een stuk enthousiaster over haar stage, omdat zij nu meer taken en verantwoordelijkheden heeft. Op de afdeling binnen een stage instelling De afdeling heeft een vraag liggen en vraagt aan de stagiair om dit verder uit te zoeken. Jan 13, 2016 · Stage en reflectieverslag november 2015 Gedurende de eerste zeven weken van mijn stage heb ik aan de volgende doelstellingen gewerkt. Dit is het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. 6 feb 2016 Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment. 1. 2 dagen geleden Maar de hbo's verpleegkunde blijven een vrouwenbolwerk, terwijl alle ha kwam mannen tegemoet door de verplichte stage in de kleuterklas af te schaffen, of studenten minder reflectieverslagen te laten schrijven. Zo weet de werkgever meteen waarom hij jou zou moeten kiezen. . Hierin is een Voorbeeld 2 van de 11 pagina's HBO verpleegkunde. Je gaat dan de theorie toepassen in de praktijk. Een reflectieverslag geschreven aan de hand van een betekenisvolle situatie tijdens stage. In dit hoofdstuk vraag ik je eerst de afspraken, zoals deze met je afgesproken zijn en vermeld staan op het overdrachtsformulier te begrijpen. Tijdens mijn stage van twintig weken ontzettend veel geleerd, maar ben er achter gekomen dat de psychiatrie een totaal andere tak van het vak verpleegkunde bevat. een eigen. Een reflectieverslag gaat over jou en jouw leren, schrijf een reflectieverslag daarom in de ik-vorm. 5, Stage Verpleegkunde 27 een procesverslag (reflectieverslag geschreven door de leerling) inhouden. Je doet verslag van je eigen ontwikkeling. collega’s. Indeling . De meeste universitaire studies zijn met name Apr 29, 2013 · Wie in een beroep als verpleegkundige werkzaam is, moet zich een leven lang blijven bijscholen. Naarmate de opleiding vordert, sluit de inhoud van je stage meer en meer aan bij de realiteit van de job als verpleegkundige . Ik kan dan ook iedereen aanraden om een bachelorstage te gaan doen. Na een lange stage periode van 20 weken kwam ik weer op school. Voorbeeld reflectieverslag uitwerking stage 1 Verpleegkunde HBO-V Avoid resits. Wanneer je 'googelt' op de term reflecteren geeft dat meer dan 200. Om nu te bepalen naar bijvoorbeeld 3 maanden of je inspanningen effectief zijn geweest zou je er voor kunnen kiezen om je gevoelens met betrekking tot je zelfvertrouwen dagelijks een waardering/cijfer te geven. Tijdens de tweede stagebijeenkomst is er gesproken over de voortgang van de stages. De starrt-methode 40 STARR-methodevoorbeeldvragen. Refelctieverslag voorbeeld HBO | Reflectieverslag voorbeeld De bacheloropleiding verpleegkunde HU kent vier stages: praktijkleren 1, 2, 3 en 4. Het kost wat tijd, maar daar krijg je ook veel voor terug. Zorg ervoor dat de tekst van je reflectieverslag helder en begrijpelijk is. 2, Visie op de studierichting verpleegkunde 8 6. Voor u ligt het stage rapport Martini Ziekenhuis van Patrick Nijssen. Frequentie. Situatie:ik moest een stage plek vinden die paste bij mijn studie richting. Je legt bij deze methode uit wat de situatie (S) was, welke taken (T) jij had, welke … kunt het model gebruiken om na afloop van bijvoorbeeld een project, stage of minor terug te kijken op wat je hebt gedaan. Het omvat een reflectie van het opvang na slechtnieuwsgesprek. Op soChicken vind je leuke artikelen over onder andere persoonlijke leerdoelen voorbeelden. Verpleegkundige Vervolgopleiding cluster acuut Hogeschool Zuyd / Fontys / MUMC 2009 5 Voorwoord Voor je ligt het praktijkopleidingsboek (POB) van de vervolgopleiding voor het cluster acuut. Het verslag legt de De opleiding verzorgende-ig duurt 3 jaar. Voor Nederlands kreeg ik een aantal opdrachten. Op die manier krijgt men zicht op de eigen leerweg en de leervorderingen en kan de (stage)begeleider aan trajectbegeleiding doen. Helaas bleek de stap tussen verplegen aan bed en de psychiatrie te groot en heb ik mijn stage niet behaald. With summaries written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Dit verslag is geschreven volgens het model van Korthagen. StagePitch, dé pitch naar de ideale stage! Voorbeeld opzet van een opdracht (stage / project) Hieronder staat een voorbeeld opzet van een stage-opdracht uitgewerkt. Anna Eline: Van stage gewisseld. Hopelijk ontvang ik een positief bericht van u. • Als je evalueert: Helaas heb ik wel een aantal herkansingen moeten doen, maar al met al is het toch gelukt. In deze variant zit je maar een of twee dagen per week op school en volg je minimaal 640 uur stage / bpv (per studiejaar) bij een erkend leerbedrijf. Stageverslag HBO Verpleegkunde Jaar 1 Instelling: Vivium zorggroep Zorgcentrum Om mijn stage goed af te ronden en te evalueren schrijf ik dit stageverslag, met voorbeeld reflectieverslag Naam: - Betreft: Intake gesprek Datum: 2010  Je ziet het belang in om zelf te reflecteren over je stage-ervaringen om het eigen verpleegkundig handelen in vraag te stellen, te analyseren en zelf. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment. Graag zou ik met u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om stage te lopen bij uw bedrijf. Het gaat om activiteiten die de student tijdens de stage kan Een voorwoord schrijven is een persoonlijke aangelegenheid. Reflectie verslag stage jaar 1 HBO-V reflectieonderwijs Dit reflectieverslag is gericht op mijn stage bij tennisspeciaalzaak Tennis Today in ’s-Hertogenbosch. Bron: Korthagen & Vasalos, 2002 Fase 1: beschrijf de ervaring/situatie waarop je de reflectie zal toepassen. Het gevolg hiervan is dat studenten reflectie saai en vervelend gaan vinden en het reflectieverslag behandelen als een invullijstje. Het stageboek omvat algemene gegevens over de stageplaatsen en een reflectieverslag van elk stage-onderdeel. com. Verpleegkunde (hbo-v) Dan past de Opleiding tot Verpleegkundige bij jou! Binnen de zorg gaan de ontwikkelingen snel: er is steeds meer slimme technologie, de financiering staat onder druk en de rol van patiënten en zorgorganisaties verandert. 6. Je ontwikkeling vindt plaats op school en in de stage. Reflectieverslagen. Manglie Reflectieverslag stage HBO-V PL3 Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou leren op mijn stage. De opleiding bestaat uit beroepsmodules, een stage en een begeleidingsprogramma. Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Dus als je het moeilijk vindt kwaliteiten van jezelf te vinden, kijk dan naar dingen waar je niet tegen kan (allergie) of naar iets wat je een uitdaging vindt. Van veel mensen hoorde ik al dat stage erg leerzaam is, maar ik had er geen verwachtingen van. De docent helpt nu met het bepalen van de grenzen. a. 000 resultaten. Sandra geeft aan dat ze niet de pik op hem heeft maar dat het gewoon een irritant ventjs is. 12 juni 2014 kwantitatief als kwalitatief probleem van de stages verpleegkunde aan te simulanten, het schrijven van reflectieverslagen en het opbouwen  Het onderzoek vindt plaats omdat het EJT het niet inzichtelijk heeft welke plaats reflectie inneemt in deze stage. De deeltijdopleiding Verpleegkunde is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. In dit verslag wordt o. Structuur. In het stage Leerdoel 1: Na drie maanden stage kan ik goede werkplanningen voor projecten en opdrachten maken, kan de voortgang bewaken en kan ik prioriteiten stellen. Jan 09, 2017 · Formuleer korte en heldere SMART-doelen. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar ‘ Aanpassen Instellingen aanpassen ’ om dit in te stellen. Het doel van een reflectieverslag is om jezelf te begrijpen en je functioneren te verbeteren. Hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Hier een voorbeeld van reflectieverslag stage. Op die manier grijp je op een concrete manier terug op je ervaring, je haalt deze als het ware weer naar boven. 1. Blok 3 heb ik in één keer gehaald en daar ben ik erg trots op. De mentor en de stagebegeleider gaan jou hierin ondersteunen. Gedurende en na mijn stage is het voor mij een heel stuk duidelijker geworden wat de punten waren waar ik mezelf meer in wilde verdiepen en waar ik nog wat extra aandacht aan moest besteden. De stage biedt de mogelijkheid om de competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar te ontwikkelen. Tijdens dit gesprek proberen zij inzichten . Het STARRT-verslag geeft een goed beeld over jouw functioneren en jouw mate van zelfreflectie. Bijv. Eindgesprek vorige stageschool was positief. De volgende punten zijn hierbij belangrijk: Je bedankt alle personen … Persoonlijke Leerdoelen Voorbeelden tips. Wij willen dat je stage een succes wordt. Met wat hulp is me dat ook best aardig gelukt al zeg ik het zelf. Elke stagiair heeft echter beperkingen die (verder) ontwikkeld moeten worden (je zwakkere kanten). Daarbij wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun steun. Reflectieverslagen… Als ik dit woord zie dan voel ik al meteen en bepaalde druk. Selecteer bij ‘Contact’ via de interessegebieden snel de juiste opleiding. Richt je daarom altijd op jouw handelen en jouw leren. Het portfolio is een weergave van alle geleverde inspanningen die de student gedurende het academiejaar geleverd heeft met als doel het verwerven en realiseren van de beroepsspecifieke competenties. Ik hield me erg groot, maar thuis heb ik heel erg hard moeten huilen. Laat stagiairs aan het eind van de stage niet simpelweg hun bedrijfspasje inleveren en hun beoordelingsformulier komen aftekenen. Dit leren is gericht op het leren van de eerste drie niveaus van leren. We waren er dan ook op gewezen om met elkaar samen te werken, maar ik merkte dat het teamgericht werken in sommige opzichten tekort deed of zelfs ontbrak. In de vier opeenvolgende opleidingsjaren zijn er dan ook respectievelijk 8, 14, 18 en 22 weken stage voorzien. verpleegkunde. Voor studenten een mooie kans om in de praktijk te kijken. Ik ben nu één maand aan het werk op mijn stage. Dec 12, 2012 · Verpleegkunde is ook begeleiden, emotionele ondersteuning bieden. Avoid resits. Deze agenda en dit reflectieverslag stuur je een week van te voren naar je werkbegeleiders, je praktijkopleider en je stagebegeleider (als die ook bij het gesprek aanwezig is). 5 Persoonlijke leerdoelen Ik wil mij verder oriënteren in het vak verpleegkunde om te kunnen bepalen wat ik na mijn opleiding wil gaan doen Het reflectieproces resulteert in een concreet punt naar de volgende lessen toe en oriënteert de volgende reflecties. Zij hebben al ervaring opgedaan in de mbo-stage, waardoor zij goed zicht hebben op het Het product is een reflectieverslag Leuk hoor, dat je op HBO Kennisbank zoveel scripties en artikelen van anderen kunt vinden en hergebruiken. Hierbij gaat het om het effectiever en efficiënter erkennen en corrigeren van fouten. Ook richting mijn stage denk ik dat hen professioneel benaderd heb. Per slot van rekening moet jij met Voorbeelden van SMART-doelen Wat betekent SMART? Smart betekent slim in het Engels, en dit is heel toepasselijk want SMART-geformuleerde doelen zijn zeker slim. Ik weet nog goed toen ‘mijn’ eerste patiënt was overleden. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan. Ook dit jaar heb ik me op het gebied van beroepshouding weer ontwikkeld. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. 1 OA DC 51 Reflecteren volgens de starrt-methode 1 Inleiding STARRT staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie, Transfer. Deze laatste kunnen leiden tot het formuleren van persoonlijke leerdoelen voor de stage in het tweede jaar. STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan. Richt de inhoud van je brief daarom op de kenmerken van het stagebedrijf, de eisen aan de stage en jouw vaardigheden en kwaliteiten. Je hebt een praktijkplaats bij een erkend leerbedrijf nodig. Voorbeeld voorwoord & voorwoord schrijven welke bruikbaar zijn ter inspiratie bij het schrijven van een scriptie. portfolio-opdracht 7: Reflectie op het derde jaar tot nu toe, en voorlopige beoordeling van het portfolio. De reflectie wordt schriftelijk (volgens een format) vastgelegd. Avec les résumés écrits par des autres étudiants, on vous garantit que vous serez bien préparés pour vos examens. Voor de Efteling leverde het nieuwe inzichten op. toen ik op school van Niels te horen kreeg dat ik versneld door mocht, heb ik het druk gehad. Afspraken voor de stage in het AMC Voordat ik met de stage zou beginnen hadden Simone, Silvana en ik een afspraak met de stagecoördinator omdat we niet wisten op welke afdeling we moesten werken. De vragen of je wel netjes gekleed gaat naar een belangrijke presentatie of iets dergelijks spelen niet meer. Ik probeer me zoveel mogelijk te oriënteren op welke mogelijkheden er zijn in de toekomst. Dit is een reflectieverslag voor het vak communicatieve vaardigheden. Ik heb hieruit gehaald dat Astrid haar weg aardig heeft gevonden, steeds meer dingen oppakt en aan haar leerdoelen werkt. Blok 4 gaat tot nu toe hartstikke goed. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Tijdens de opleiding elke week verplicht zo’n verslag schrijven, ik vond het echt een ellende. De stage is nu ten einde gekomen, maar ik blijf betrokken bij het onderzoek. departement healthcare professionele bachelor opleiding verpleegkunde persoonlijk ontwikkelingsplan naam student: academiejaar 2018 2019 inhoud. daarnaast heb ik van tevoren persoonlijke leerdoelen opgesteld en deze worden uitgebreid besproken in dit reflectieverslag. Het reflectieverslag over het functioneren in de MPB groep is maximaal 1A4. Reflectie op eigen functioneren binnen de groep Naar eigen zeggen heb ik me goed ingezet voor de groep en heb ik er alles aan gedaan om het project tot een goed einde te brengen. Aan de hand van de volgende … Tijdens je gehele stage relevante tips ontvangen? Volg ons op “Een logboek maken per een aantal weken, dit is enorm handig voor het reflectieverslag! Dat vraagt om goed gekwalificeerde verpleegkundigen. Veelal krijgen we van onze studenten de vraag of er een voorbeeld beschikbaar is van een goede scriptie. De volgende evaluatie-instrumenten worden gebruikt bij de evaluatie van de stageperiodes: 1. Wanneer schrijf je een STARRT-verslag? Ik heb stage gelopen bij een bedrijf waar ik op de administratie werkzaam ben geweest. Die processen zijn achtereenvolgens (Gulikers & Van Benthum, 2017) integratie, transfer en zelfregulatie. Naast deze stage zul Omdat elke stage slechts twee weken is, is de mogelijkheid om te groeien in je competenties begrensd. Hieronder worden deze toetsen toegelicht. Dit moet er een beetje globaal instaan;. Hiernaast worden bij een stage ook nieuwe (deel-) competenties ontwikkeld, waarbij reflectie op de competenties een belangrijke rol speelt. Ik wil graag uitleg hoe ik stage reflectieverslag moet invullen. Bekijk de onderstaande artikelen voor tips over persoonlijke leerdoelen voorbeelden en laat je inspireren om je leven mooier te maken! Tijdens de stage kan de student de aangeleerde theoretische, praktische en communicatieve vaardigheden toetsen in de klinische setting. De Efteling legde al eens een vraag voor aan studenten. Staat die van u er ook tussen? Maatwerk! Reflectieverslag korthagen voorbeeld verpleegkundige Dit verslag is geschreven volgens het model van Korthagen. Sandra: Quintus is vervelend. W. Als ik dit woord zie voel ik meteen een bepaalde druk. Misschien was het de drukte van de kinderen dat me tegenstak om iets in die richting te doen, het voelde niet goed aan, ik voelde dat dit niet echt iets voor mij was. Aan het begin van dit verslag wil ik even de ruimte. Sinds (jaartal) volg ik aan de (naam school) de studie (…). Tijdens deze stage 1 ben je met name met het uitvoeren van zorg bezig. Een verpleegkundige handeling is elke handeling die een verpleegkundige uitvoert binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening. Met je motivatiebrief wil je de nieuwsgierigheid bij het bedrijf opwekken en hen ervan overtuigen om jou als stagiair aan te nemen. nl c Extra informatie bij Hoofdstuk 3 van Kwaliteit met beleid — 1/1 u i t g e v e r ij c o u t i n h o Reflectie met de STARR-methode Naar dit document wordt verwezen in Hoofdstuk 3 Gedrag: In eerste instantie was ik gespannen, maar het lukte me het rampdenken even uit te zetten. Vrijwel iedereen kan met dit doeltreffende format aan de slag, maar daarnaast is het juist ook door deze eenvoud een e rg geschikt model voor vergevorderde supervisanten. Reflectie als drijfveer van het leerproces Vaak blijft reflectie van studenten steken op het niveau van evaluatie, wordt er te veel op persoonlijke problemen gefocust en wordt er onvoldoende geabstraheerd. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de meest voorkomende plekken zijn waar een PvB 2 kan worden uitgevoerd en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Kortom, iets waar je heel veel uit leert over jezelf, zowel je sterktes als zwaktes. Bij het gedeelte van de feedback van een reflectieverslag voorbeeld HBO, moet je ebschrijven hoe jij je zelf ziet en ook hoe een ander jou ziet. In grote bedrijven is het handig om een afspraak tussen de ‘onafhankelijke' stagecoördinator of p&o-functionaris en de leerling te plannen. in dit reflectieverslag worden mijn leerdoelen aan de hand van competenties aangegeven. Naast de leerlingenstage is, in het perspectief van een voortdurende afstemming van de schoolopleiding op de arbeidswereld, het voorzien van stages voor leerkrachten aangewezen. Het is vanzelfsprekend geworden. Het reflectieproces resulteert in een concreet punt naar de volgende lessen toe en oriënteert de volgende reflecties. In ieder artikel vind je praktische tips die je helpen je leven mooier te maken! Stage- en afstudeerbureaus. Ik begon met vertellen over hoe ik de stage ervaar; erg leuk, maar tot nu toe weinig leermogelijkheden. De STAR-methode is een bekende manier om systematisch te vertellen hoe je iets gedaan hebt en wat het resultaat was. Daarom is stap 4 Voor dit reflectieverslag ga ik mijn ervaring als monitor even uit de doeken doen. Het is gebruikelijk dat studenten van deze opleiding tijdens hun studie stage lopen om op deze wijze praktijkervaring op te doen. Verder maak je iedere week minimaal één reflectieverslag en kun je feedback geven en ontvangen. Je leert de opleiding in de praktijk en krijgt op school de benodigde kennis en vaardigheden. Wat je moet doen is eigenlijk een competentie pakken en kijken hoe je die competentie aanpakt, voorbeelden noemen, onderbouwen waarom dit een goede/slechte aanpak van jou is, en hoe je je moet verbeteren hierin. 5 STAGE Verpleegkunde Het is noodzakelijk regelmatig de schoolopleiding van student/cursisten bij te sturen dankzij de betrokkenheid van de bedrijfswereld. Het stageverslag en het evaluatieformulier vormen de basis van het eindgesprek tussen de student, de stageverlener en de docentbegeleider. Over 350,000 specific notes are at your disposal. In dit thema leggen we uit wat evalueren en reflecteren is. Wij hopen dat jij en je stagebegeleider er goed mee overweg kunnen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Beroepsbeoefenaar: Wekelijks neem ik deel aan de MDO´s van Jaar 2 – Stage – Reflectieverslag – Bijeenkomst 2. nl biedt meer dan 1500 top stages! Meld je gratis aan en solliciteer direct! Richtlijnen reflectieverslag. Lijst van meer dan 150 voorbeelden (gratis). nl biedt meer dan 1500 top stages! Meld je gratis aan en solliciteer direct! Dec 30, 2017 · Het voorwoord is een persoonlijk stukje waarin je alle personen bedankt die jou hebben geholpen tijdens het schrijven van je scriptie. Maar misschien heb je zelf ook wel een goed artikel of afstudeerwerk geschreven! … Vandaar dat ik hier nu ook constant mee bezig ben. Vasse F053636 Group 26 b June 2007 Voor deze moduleopdracht wil ik graag Mw. Ook alle nieuwe gezichten, indrukken en ervaringen moet je kunnen verwerken. Voorbeeld reflectieverslag uitwerking stage 1 Verpleegkunde HBO-V Reflectie Derde orde leren heet ook wel deuteroleren. Ook richt je je op de verschillende beroepsrollen van een verpleegkundige. Op dat vlak ben ik vooral gegroeid buiten mijn stages om. Je hoeft hierbij niet per se te beginnen bij je kwaliteit. Hoe doe je dat? Ontdek het verschil tussen een intro en een voorwoord. Er komen een aantal onderwerpen aan bod, voornamelijk de ontwikkelingen met betrekking tot mijn De opleiding is zo ontworpen dat deze goed te combineren is met alles wat je doet. Een persoonlijke ontwikkelingsplan Op zoek naar een leuke en interessante stage of afstudeeropdracht? Stage. Een STARRT-verslag is niet bedoeld om je af te kraken. De opdrachten moesten via een eigen gemaakte site op weebly. Je benoemt daarin persoonlijke kwaliteiten die goed van pas kunnen komen in de stage (je sterke kanten). Dit geeft al aan dat de stage mij goed is bevallen. In een reflectieverslag bespreek je kort de rol van anderen, maar houd er rekening mee dat het om jou gaat. Als student aan het Noorderpoort heb ik veel plezier beleefd aan het in praktijk brengen van mijn stage opgedane kennis. Er zijn genoeg artikelen te vinden op het internet over hoe je een scriptie moet schrijven. Het reflectieverslag voorbeeld hbo zal een duidelijk beeld gaan geven, hoe jij de opleiding ziet, wat je aantrekt in die opleiding en waarom jij jezelf geschikt vind voor die opleiding. Campus handboek: human resource management - Filip Lievens Cordaan Thuiszorg Stage eindverslag Nikki van der Meer 8 STAGEWERKPLAN In de eerste weken van mijn stage heb ik een stage werkplan gemaakt. Uitgebreid reflectieverslag op HBO Avoid resits. Optie 1. Reflectie verslag stage jaar 1 HBO-V reflectieonderwijs. Bij de ervaringen en situaties van Astrid en Yolanda luisterde ik aandachtig naar wat zij zeiden. gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Reflectieverslag korthagen voorbeeld verpleegkundige. Om de stage succesvol te laten zijn is het belangrijk je goed voor te bereiden op de stage. Populaire studieboeken. Ook in hbo-opleidingen wordt van je verwacht dat je kunt reflecteren en bijvoorbeeld reflectieverslagen schrijft voor je portfolio. Met vriedelijk groet, S. naar stage-activiteiten voor studenten. Ik moest nog een paar handtekeningen ophalen voor mijn stappenkaart Persoonlijke leerdoelen voor een training, cursus of coachingstraject (persoonlijke ontwikkeling of vaardigheden). opleiding . With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Tijdens een stage krijgen de studenten de gelegenheid om reeds verworven competenties te integreren in een authentieke beroepssituatie waarin zij later tewerkgesteld kunnen worden. departement gezondheidszorg landschapsarchitectuur opleidingsonderdeel stage stagebegeleider stagementor opleiding deeltraject instelling periode verpleegkunde Uitgebreid reflectieverslag op HBO niveau voor verschillende stage plekken in het ziekenhuis, thuiszorg en/of verpleeghuis. I Met wat kom je terug van jouw –vorige-stage. Reflectieverslag stage 2e jaar HBO-V reflectieonderwijs Van mijn eerste werkdag op school heb ik een reflecVan mijn eerste werkdag op school heb ik een reflectieverslag tieverslag gemaakt met de gemaakt met de met de methode Kmethode Kmethode Korthagen orthagenorthagen. Mijn stagebegeleider heeft al meerdere keren mij erop gewezen dat het met minder schrijven ook goed is. Beroepsspecifieke Competenties 2. Bij elke fase in het schema (in de cyclus) hoort een aantal reflectiestappen (vragen). 3. Wij maken er het evaluatie- en reflectieverslag van, maar zullen wel aangeven wat het verschil kan zijn. We gebruiken de STARRT- me-thode hierbij. In de beroepsmodules ga je aan de slag met theorie en vaardigheden. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. Gebruik voorbeelden tijdens het schrijven van je scriptie. Vervolgens werd er meteen gereageerd dat die er wel zijn, of ik kon aangeven wat ik zou willen leren. Elke week verplicht zo'n verslag schrijven, ik vond het echt een ellende. Nee, integendeel. Staan ook wel dingen in die ik niet deel met anderen. Het staat u natuurlijk vrij uw eigen draai aan de opdracht te geven, de opbouw die we hieronder weergeven kunt u als houvast gebruiken. Fase 1: Handelen en ervaring opdoen Fase 1: Handelen en ervaring opdoen 11. Na de BOS volgt een lesperiode, waarna de tweede periode van vier weken de stage 1 volgt (maart). De brief van arbeid en inkomen is af, methodisch handelen bijna en ik ben momenteel met mijn reflectieverslag voor SLB bezig. Je oriënteert je op het vak verpleegkunde in een studie op hbo-niveau. Wij vragen: eJe volgt een MBO studie Verpleegkunde, niveau 4, en bent 2 jaars; Als je stage hebt gelopen, moet je voor school vaak een reflectieverslag reflectieverslag stage; Voorbeeld Reflectieverslag Verpleegkundige; reflectie stage  Reflectieverslagen. Sep 21, 2015 · Dat is meteen ook het doel van een reflectieverslag: je reflecteert op je eigen leren en handelen. Een samenhangend cluster van verpleegkundige handelingen kunnen deel uitmaken van een verpleegkundige interventie. Alle opleidingen van Avans hebben een eigen stage- en afstudeerbureau. Nodig hen uit om expliciet toe te lichten wat ze van hun stageperiode vonden. Om je kansen op een succesvolle sollicitatie nog verder te vergroten, vind je hieronder 40 voorbeelden van sollicitatievragen opgesteld volgens de STARR-methode. Definite - paper curses A&E, 2006-2007 Evaluation and assessment in the VU Medical Centre: Support or threat of valid use of competence-based education in initial nurse practical education A. Tevens last van woorden die eruit floepen, zoals verneuken. op de stage afdeling uitgevoerd. Stage is een essentieel onderdeel van een opleiding Verpleegkunde. Doelen vormen de basis onder plannen. Voor u ligt het verslag dat het einde markeert van mijn stage en mijn master Religie, welzijn en zingeving. Het vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, een externe stage in de psychiatrie en een dag meelopen bij een dialysecentrum hebben mij laten zien dat verplegen ook anders kan, dat je een patiënt ook anders kunt zien. Ik had niet veel verwachtingen bij de stage aangezien ik nog nooit stage had gelopen. In dit vak werk je zeer In deze 8 maanden loop je stage op de kinder- en kraamafdeling. Bekijk deze instructie en zie hoe je dat doet! Tips over persoonlijke leerdoelen voorbeelden? Hieronder vind je relevante artikelen over persoonlijke leerdoelen voorbeelden en andere gerelateerde onderwerpen. Het gaat er vooral om welke het beste bij jou past. Om het blijven doorleren in de beroepspraktijk mogelijk te maken, moeten studenten in het middelbaar beroepsonderwijs beter leren reflecteren op hun eigen handelen en ontwikkeling. In dit stage werkplan was te lezen hoe ik tijdens mijn stage te werk zou gaan en hoe mijn planning eruit zag. Als je begint is het verstandig eerst alles voor jezelf op een rijtje te zetten wat je allemaal gedaan hebt. Er wordt bij de start van de stage verwacht dat je een concept BPV plan kan voorleggen. strategieën voor de toekomst bepalen. 9 sep 2018 GGZ-verpleegkundige Danique van Dijk overdenkt haar Tijdens mijn eerste stage kreeg ik regelmatig feedback op mijn reflectieverslagen. Positief: Door het maken van mijn stage werkplan heb ik inzicht gegeven in mijn proces. De opzet van het hieronder staande format is waarschijnlijk het meest eenvoudige model dat er te vinden is. Op dit verslag heb ik alle punten behaald (20). Voor iedere studieloopbaan-, stage- of projectbegeleiding staat een vaste contacttijd per student. Tenminste 2x per jaar maakt de aios SEH een reflectieverslag. Soms wordt hier hetzelfde mee bedoeld, soms zijn twee verschillende dingen. Maar als je vast zit kan een voorbeeld je weer op weg helpen. Ik denk vaak dat ik op de eerste dag al alles moet kunnen. Ik had dan ook moeite met het vinden van mijn weg tijdens mijn leerproces. De methodiek van Korthagen pas je voornamelijk toe als je onder de loep wilt nemen hoe je beroepsmatig functioneert. De toetsing van praktijkleren bestaat steeds uit drie deeltoetsen: een praktijkbeoordeling, het stageportfolio en een reflectieopdracht. Benoem afzonderlijke SMARTe ontwikkelingsdoelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). In het bijzonder dank ik de heer Avoid resits. Op zoek naar een leuke en interessante stage of afstudeeropdracht? Stage. Je ontwikkelt tijdens de opleiding kennis, houding en vaardigheden voor het beroep, bij loopbaan en burgerschap en voor de algemene vormende vakken. Naast deze stage zul Zorg jij graag voor mensen? &#9989 werk je graag in een team? &#9989 durf je verantwoordelijkheid te nemen &#9989 Dan is verpleegkunde iets voor jou! Hieronder vind je een voorbeeld van een eenvoudig Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Studenten die in dit academiejaar (2019-2020) wanneer ze het OPO BE-VOS opnemen, in het 1ste semester in het buitenland bevinden in functie van hun stage buiten Europa: Je dient na je buitenlandse stage jouw reflectieverslag in, dat 100% het eindpunt van het OPO zal bepalen. Als je stage hebt gelopen, moet je voor school vaak een reflectieverslag schrijven. De reflectiecyclus van Korthagen is een hulpmiddel of strategie voor zowel docenten als leerlingen om zicht te krijgen op hun onderwijskundig functioneren en dit (zelfstandig) bij te sturen. Korthagen Hieronder zie je een reflecti… Om de stage succesvol te laten zijn is het belangrijk je goed voor te bereiden op de stage. Ook weet ik nu hoe ik een website kan maken via weebly. Mar 14, 2010 · Evaluatie en assessment binnen de opleiding Verpleegkunde VUMC 1. Hoe schrijf ik een reflectieverslag? Voor het krijgen van inzicht in je eigen ontwik­ke­ling is het schrijven van een reflectiever­slag erg belangrijk. in. Heb ik wel, maar het lijkt me niet goed dat ik mijn reflecties aan jou zo overhandig. Bewerken van een wetenschappelijk artikel; Studenten uit de optie psychiatrische verpleegkunde voeren verschillende gesprekken met cliënten. Door deze opdrachten heb ik geleerd wat voor verschillende schrijfdoelen er zijn. Hoe kan je doelen concreet en meetbaar maken. Download gratis de checklist Persoonlijke ontwikkelinghet formuleren van stage leerdoelen voor de derdejaars stage. Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn. Download de voorbeeld sollicitatiebrief voor een stage en maak er je eigen sollicitatiebrief van. De studenten verzamelen gegevens over dit item bij een patiënt op stage, ze bepalen de verpleegproblemen en in een latere stageperiode plannen en evalueren ze hun actie. In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Opdracht A Welke opdrachten van Proevenboek Beoordelingseenheid A moet je nog doen, herkansen? Geef in de tabel hieronder direct Elke stage valt in het begin een beetje tegen. Ongestructureerde discussie neemt veel tijd in beslag en levert weinig op. De stappenplannen van de reflectietools dragen bij aan het gestructureerd en effectief gebruiken van de contacttijd. Ter voorbereiding op je buitenlandse stage ben je verplicht (zie OER) om een training te volgen en je te verdiepen in alles wat je afkomt in die buitenlandse stage. Zo zal ik ervoor kunnen zorgen dat ik deadlines haal, zonder te veel te stressen, met het verwachte eindresultaat. Dit boekje is bedoeld als leidraad voor jou om de stage zo goed mogelijk te laten verlopen. Focus in je stage-sollicitatiebrief op de raakvlakken die er zijn tussen je studie en de stageplaats. Doelen worden gebruikt om de rich Als voorbereiding schrijf je een reflectieverslag over hoe het met je stage gaat en maak je een agenda hoe het verloop van de tussenevaluatie eruit gaat zien. Studielast bestaat uit: 28 lesdagen, zelfstudie, het maken van reflectieverslagen,. Vorig jaar is er niet echt iets op de stage gebeurd waardoor mijn kijk op kinderen is veranderd, in tegendeel, mijn stage was enorm goed verlopen en ik had een goed resultaat. er wordt onderscheid gemaakt in de perceptie vooraf en achteraf, zodat de dingen die zijn geleerd extra goed naar boven komen. Als je een reflectieverslag schrijft, heb je veel steun aan een goed bouwplan. Dit reflectieverslag beschrijft twee situaties. Natuurlijk is dit een logische en slimme vraag, want op het moment dat je een goede voorbeeld scriptie hebt ingezien, heb je al een goed overzicht van wat je te wachten staat. Vaak gebruik je hiervoor een  9 jan 2019 Tijdens mijn eindstage heb ik bijna elke week een reflectieverslag gemaakt Meer vakken binnen NHL Hogeschool > HBO verpleegkunde. com, ingeleverd worden. Titel De titel van de opdracht Halffabricaat Verpleegkunde . Tijdens het gesprek moesten we ook wat papieren tekenen voor verzekering en uniform. een evaluatieverslag of een reflectieverslag. Het doel van een reflectieverslag is om jezelf te begrijpen en je . Bij het beslismoment (na stap 3 ) heb ik echter onderbouwd waarom ik in het vervolg niet anders zou kunnen/mogen handelen. Het is iets dat ik met hart en ziel doe, maar het is ook iets dat enorm veel verantwoordelijkheid meebrengt. Over gfarley Gonny Farley-Reijnen Docent / Coördinator opleiding CIOS Sport, gezondheid en vrijetijdsmanagement Nova College (Regionaal Opleidingen Centrum) IJsbaanlaan 4f 2024 AV Haarlem T 023 5249161 M 06 51102981 gfarley@novacollege. opgenomen wat je geleerd hebt naar aanleiding van het bijwonen van de trainingsdag die verzorgd wordt op school. Er zijn verschillende reflectiemodellen die allemaal handig kunnen zijn om te reflecteren. reflectieverslag is op een gesystematiseerde manier terugkijken en op grond hiervan. reflectieverslag stage verpleegkunde